Deze website maakt gebruikt van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring

Cookies toestaan Meer informatie over de cookiewetgeving

Disclaimer

Algemeen
BONNÉ+JAN (Kamer van Koophandel 52840344) verleent u hierbij toegang tot www.bonneplusjan.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen, video's, animaties en andere materialen die door BONNÉ+JAN en derden zijn aangeleverd. BONNÉ+JAN behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.bonneplusjan.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van BONNÉ+JAN.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BONNÉ+JAN. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BONNÉ+JAN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.